Västerländsk medicin

  • Analgesic High Quality Paracetamol Infusion 1g/100ml

    Smärtstillande högkvalitativ paracetamolinfusion 1g/100ml

    Detta läkemedel används för att behandla mild till måttlig smärta (från huvudvärk, menstruationer, tandvärk, ryggvärk, artros eller förkylnings-/influensavärk) och för att minska feber. Det finns många märken och former av paracetamol tillgängliga.Läs doseringsinstruktionerna noggrant för varje produkt eftersom mängden paracetamol kan vara olika mellan produkterna.Ta inte mer acetaminophen än vad som rekommenderas.(Se även avsnittet Varning.)